(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Hiện tại, TQC Team nhận được ý kiến phản hồi của một số Anh Hùng về đường truyền internet khi chơi game(Giật Lag, Disconnect...)

Do đó, Anh Hùng nào đang gặp phải tình trạng này có thể làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra đường truyền kết nối vào game mà mình đang sử dụng

Bước 1: 

Download chương trình kiểm tra đường truyền tqc ping tracert tại đây

Bước 2: 

Khởi động chương trình bằng lệnh Run as administrator


 

 

Sau khi chương trình chạy xong, trong ổ đĩa D sẽ có 2 file: ping-result.txt & tracert-result.txt

 

Chư vị Anh Hùng gửi 2 file này đến bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được ghi nhận và giúp đỡ kiểm tra

 

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

Thông báo mở sự kiện mới
04.08.2020
Thông báo nhận quà sự kiện
04.08.2020
Bảo trì định kỳ ngày 04-08-2020
03.08.2020
Thông báo nhận quà sự kiện
03.08.2020
Thông báo mở sự kiện mới
03.08.2020
Thông báo nhận quà Tháng 8 sự kiện Combo Lịch 2020
01.08.2020
Thông báo nhận quà sự kiện TOP Server
31.07.2020
Thông báo mở sự kiện mới
30.07.2020
Thông báo bảo trì hệ thống
29.07.2020
Thông báo nhận quà sự kiện Flash Sale
28.07.2020
Bảo trì định kỳ ngày 28-07-2020, cập nhật patch 16.0.0.3
27.07.2020
Thông báo mở sự kiện mới
27.07.2020
Thông báo xóa vật phẩm Siêu Kinh Nghiệm
27.07.2020
Thông báo bảo trì nâng cấp đường truyền
24.07.2020
Thông báo về sự kiện Tiêu @ Point
24.07.2020
Thông báo mở sự kiện mới
23.07.2020
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành
21.07.2020
Thông báo mở sự kiện mới
21.07.2020
Bảo trì định kỳ ngày 21-07-2020
20.07.2020
Thông báo cập nhật lại sự kiện cho server mới
20.07.2020