(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Hiện tại, TQC Team nhận được ý kiến phản hồi của một số Anh Hùng về đường truyền internet khi chơi game(Giật Lag, Disconnect...)

Do đó, Anh Hùng nào đang gặp phải tình trạng này có thể làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra đường truyền kết nối vào game mà mình đang sử dụng

Bước 1: 

Download chương trình kiểm tra đường truyền tqc ping tracert tại đây

Bước 2: 

Khởi động chương trình bằng lệnh Run as administrator


 

 

Sau khi chương trình chạy xong, trong ổ đĩa D sẽ có 2 file: ping-result.txt & tracert-result.txt

 

Chư vị Anh Hùng gửi 2 file này đến bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được ghi nhận và giúp đỡ kiểm tra

 

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

Thông báo xóa phần quà Chiến Trận
14.11.2019
Thông báo cập nhật TTVT cho Vũ Khí Luân Hồi Trượng
14.11.2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành
12.11.2019
Bảo trì định kỳ ngày 12-11-2019
11.11.2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành
05.11.2019
Bảo trì đột xuất server Trụ Vương ngày 06-11-2019
05.11.2019
Bảo trì định kỳ ngày 05-11-2019
04.11.2019
Thông báo nhận quà Khuyến Mãi Combo Quà Tặng 2019
04.11.2019
Thông báo nhận quà sự kiện Top Refill
01.11.2019
Nhận quà IP Bonus Tháng 10
01.11.2019
Thông báo về sự kiện Top Refill
01.11.2019
Nhận Quà giải đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XIII
31.10.2019
Thông báo nhận quà sự kiện Quà Tặng Sinh Nhật
30.10.2019
Thông báo nhận quà Đệ Nhất Quân Đoàn
30.10.2019
Thông báo sát nhập server Trụ Vương & Đắc Kỷ
30.10.2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành
29.10.2019
Bảo trì định kỳ ngày 29-10-2019 & cập nhật patch 15.0.0.6
28.10.2019
Thông báo cập nhật lại vật phẩm Đấu Giá
28.10.2019
Kết quả thi đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XIII ngày 27-10-2019
28.10.2019
Kết quả thi đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XIII ngày 24-10-2019
25.10.2019