(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

Sau khi nội dung phiên bản 19005 được Cập Nhật, một trong những nội dung được điều chỉnh và cập nhật là dòng thuộc tính Nộ Khí (một số kỹ năng bị lỗi và mất dòng thuộc tính "Nộ Khí Tiêu Hao Khi Tăng 1 Cấp: +15%")

Những kỹ năng đã được điều chỉnh và sửa lỗi: Bí Kíp 115/120/150/170/ChânKínhKích/ThiênPháHoạtSát (All Server).

Nếu chư vị Anh Hùng thấy những kỹ năng (Bí Kíp Từ 115 trở lên) bị thiếu dòng thuộc tính này, vui lòng gửi hỗ trợ và thông báo với HTKH. TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra và gửi cho nhà sản xuất để cập nhật và sửa lỗi cho phù hợp.

⚠️ Lưu ý: đây là nội dung "Sửa Lỗi và Cập Nhật" về nội dung bị thiếu của những kỹ năng Cấp Cao.

Mong các chư vị Anh Hùng thông cảm vì sự bất tiện này

 

Thân, TQC Team.
 

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
17.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành" (All Server)
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.5 ngày 17/04
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì Vòng Quay Tháng 4
15.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/04
09.04.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.5 !
05.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/04
02.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/03
26.03.2024