(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Di Lăng | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Di Lăng

Chiến trận Di Lăng

 

Đến gặp NPC DiLăng tại thành Giang Châu ở server Chiến Quốc

Điều kiện tham gia:

  • Level từ 100 đến 200
  • 1.000.000 Gold + 20 điểm Công Huân

 

 

 

 

Phần quà nhận được khi giành chiến thắng:

Di Lăng Phẩm  (Không Giao Dịch)mở ra sẽ nhận được 

 

Thank you!