Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 24-04-2018, TQC Team sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật patch 13.0.2.4

Thời gian bảo trì dự kiến từ 09h00  12h00

TQC Team xin giới thiệu về bản cập nhật 13.0.2.4 như sau:

  • Bỏ vật phẩm Bao Lì Xì trên Thương Thành
  • Fix lỗi hiển thị "Tổn thương kỹ năng võ tướng +20%" của Hóa Trang Giáp VIP (Nữ)
  • Cập nhật thêm Ngọc 5 & Ngọc 6 trong TúiNgọcKhảm
  • Cập nhật 2 túi mới "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" trên Thương Thành
  • Cập nhật tính năng đổi Gold thành Ngân Phiếu và ngược lại (Xem hướng dẫn tại đây)

Tải patch 13.0.2.4 tại đây

Thông tin sự kiện xem tại đây

 

Thân, TQC Team.