Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 14-03-2018, TQC Team sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật patch 13.0.2.3

Thời gian bảo trì dự kiến từ 09h00  12h00

TQC Team xin giới thiệu về bản cập nhật 13.0.2.3 như sau:

  • Đóng sự kiện Tết
  • Xóa vật phẩm Dưa Hấu khỏi Thương Thành, chư vị Anh Hùng nào còn Dưa Hấu hoặc Mâm Ngũ Quả(có chứa Dưa Hấu) thì nên sử dụng hết
  • Cập nhật lại tỉ lệ vật phẩm trong Hòm Xích Bích & Gia Mạnh Quan
  • Cập nhật chữ Mạnh và chữ Quan trong Hòm Gia Mạnh Quan
  • Mở Vòng Quay Tháng 3 (Mới)

Tải patch 13.0.2.3 tại đây

Thông tin sự kiện xem tại đây

 

Thân, TQC Team.