Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 07-12-2017, TQC Team sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật patch 13.0.2.0

Thời gian bảo trì dự kiến từ 13h30 → 16h00

TQC Team xin giới thiệu về bản cập nhật 13.0.2.0 như sau:

  • Mở bán TúiChúcPhúcChùy trên Thương Thành
  • Đóng các map Võ Hồn như Bạch Môn Lâu, Địa Ngục 12, Boss Võ Hồn,....

Tải patch 13.0.2.0 tại đây

Thông tin sự kiện xem tại đây

 

Thân, TQC Team.