Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 14-11-2017, TQC Team sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật patch 13.0.1.9

Thời gian bảo trì dự kiến từ 09h00 → 14h00

TQC Team xin giới thiệu về bản cập nhật 13.0.1.9 như sau:

  • Fix lỗi Cường Hóa cho Vật Cưỡi
  • Tạm thời bỏ vật phẩm ChúcPhúcChùy trên Thương Thành

 

Tải patch 13.0.1.9 tại đây

Thông tin sự kiện xem tại đây

 

Thân, TQC Team.