BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG WEBSITE 3QC.VN

1. ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN TRUY CẬP WEBSITE 3QC.VN:

Xin vui lòng đọc cẩn thận bản thỏa thuận này trước khi truy nhập vào website 3QC.VN. Để được phép nhận thông tin và truy cập vào website 3QC.VN, người sử dụng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của bản thỏa thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website 3QC.VN được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào bản thỏa thuận này. Nếu người sử dụng không muốn bị ràng buộc vào bản thỏa thuận này xin đừng truy cập hoặc sử dụng website 3QC.VN. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua Email: management@asiasoft.net.vn


Bản thỏa thuận này được thỏa thuận bởi và giữa 3QC.VN (thuộc quyền sở hữu của Công Ty Asiasoft, gọi tắc là Asiasoft) với bất kỳ cá nhân, tập đoàn, hiệp hội, cơ quan, công ty hoặc một thực thể nào khác, những người sử dụng hoặc truy cập website 3QC.VN (được gọi chung là người sử dụng hoặc bạn).

Website 3QC.VN là một trang internet được thiết kế cho phép những người sử dụng vào tất cả các trò chơi trực tuyến của Asiasoft và những gameonline khác. Ngoài ra người sử dụng còn có thể xem tin tức về game, nhạc, phim, chơi flash game....Weabsite 3QC.VN do Công ty TNHH Châu Á Mềm (gọi tắt là Asiasoft) sở hữu và điều hành. website 3QC.VN chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ họa, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, dữ liệu khác(gọi chung là nội dung) được định dạng, thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được.

2. ĐĂNG KÝ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ:

Để sử dụng dịch vụ, Bạn phải điền đầy đủ vào mẫu đăng ký bao gồm tên người sử dụng, mã số, giới tính, địa chỉ e-mail và quốc gia... bạn cam kết cung cấp thông tin hiện thời, đúng sự thật, chính xác, và đầy đủ về bạn khi điền vào bất kỳ mẫu đăng ký dich vụ nào. Nếu bất cứ thông tin nào được cung cấp mà 3QC có lý do hợp lý cho rằng thông tin đó không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, thì 3QC có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và từ chối cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ở hiện tại hay tương lai cho bạn.

Bạn thừa nhận việc 3QC có quyền từ chối cấp cho bạn tên Người sử dụng vốn đã được sử dụng, những vấn đề bị xem là bất hợp pháp như nhãn hiệu hàng hóa, các quyền tài sản khác, hình ảnh khiêu dâm hoặc những vấn đề mà 3QC tự cho là không thích hợp.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hành động và sai sót xảy ra liên quan đến mật mã của bạn. Bạn đồng ý giữ mật mã của bạn và thông báo cho 3QC nếu Bạn tin rằng mật mã bị xâm nhập. Bạn chấp nhận rằng 3QC không bảo vệ quý vị trước các hành vi sử dụng bất hợp pháp mật mã của bạn.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG:

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả các phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối đến internet và truy cập tới website 3QC.VN. Đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối internet và truy cập tới website 3QC.VN.

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website 3QC.VN với mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: việc bạn sử dụng website 3QC.VN, kể cả vùng tương tác bất kỳ, việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website 3QC.VN và phương tiện liên lạc mà nhờ đó bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website 3QC.VN. Truy cập website 3QC.VN bạn đồng ý sẽ không:

       Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

       Gởi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi phẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

       Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

       Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

       Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website 3QC.VN;

       Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

       Tuyến bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

       Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

4. CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

Nội dung website 3QC.VN.

      - Bạn thừa nhận Nội dung trên website 3QC.VN nói chung do ASIASOFT, cộng tác viên cá nhân về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận, website 3QC.VN cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận, website 3QC.VN sở hữu bản quyền trong việc "xem và cảm nhận", có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

      - Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho "website 3QC.VN" và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website PALYPARK.VN, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.


Nội dung do người sử dụng cung cấp:

      - Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website PLAYPAR.VN phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website 3QC.VN mà không có hạn chế gì.

      - Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như "do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền". Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website 3QC.VN quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website 3QC.VN cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép 3QC.VN công ty vì các mục đích tiếp thị.

5. CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC:

Bạn thừa nhận, website 3QC.VN có thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website 3QC.VN và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng.

Bạn cũng hiểu rằng, website 3QC.VN không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các lệnh được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website 3QC.VN có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên, website 3QC.VN, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website 3QC.VN không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website 3QC.VN khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website 3QC.VN không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

ASIASOFT không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng ASIASOFT có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website 3QC.VN có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó.

ASIASOFT giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bị bất kỳ khác nằm trong chính sách của 3QC.VN vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website 3QC.VN hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG:

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của ASIASOFT trong điều hành website 3QC.VN, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website 3QC.VN

ASIASOFT có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay một phần bất kỳ của website 3QC.VN mà không thông báo với các hành động mà ASIASOFT tin là vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website 3QC.VN đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà ASIASOFT tin là có hại đến website 3QC.VN và những người sử dụng khác.

ASIASOFT với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt bản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website 3QC.VN nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ 3QC.VN, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

Nếu dịch vụ hoặc quyền truy cập vào website của bạn chấm dứt cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì, thì bạn phải đồng ý với những điều sau:

      (1) Bạn sẽ không được hoàn lại hoặc thối lại bất kỳ khoản phí nào;

      (2) Bạn sẽ mất bất kỳ tài liệu nào đã phát triển được hay vật dụng nào đã tích trữ được và Bạn sẽ không có quyền chuyển nhượng, bán hoặc chia cho người khác những dữ liệu này.

      (3) Bạn không được truy nhập vào Dịch vụ dưới bất cứ hình thức nào và bất cứ lý do gì, kể cả thông qua trương mục nào khác, trong trường hợp một trương mục bị chấm dứt, 3QC có thể chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả những trương mục có cùng tên thành viên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ Internet hoặc số thẻ tín dụng với trương mục bị chấm dứt;

      (4) Chúng tôi có thể chấm dứt Hợp đồng sử dụng này ngay lập tức và không cần thông báo trước nếu Bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng này hoặc cố ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu chúng tôi không thể thẩm tra hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc trong quá trình chơi trò chơi, trò chuyện hoặc bất cứ hoạt động nào của người chơi mà theo ý kiến độc lập của chúng tôi nó được xem là không thích hợp và/ hoặc vi phạm tinh thần của "3QC" và Bạn sẽ mất quyền truy cập trương mục và số tiền dư trả trước sẽ không được hoàn lại.

7. CÁC LIÊN KẾT. TỪ CHỐI LIÊN KẾT VÀ CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Các liên kết. Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website 3QC.VN, ASIASOFT, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website 3QC.VN. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website 3QC.VN hoặc được kiểm soát bởi ASIASOFT. ASIASOFT không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website 3QC.VN mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Website 3QC.VN, ASIASOFT, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website 3QC.VN, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website 3QC.VN.

Từ chối các bảo đảm. Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên website 3QC.VN. Chính sách của website 3QC.VN không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do người sử dụng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG website 3QC.VN LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN. ASIASOFT VÀ CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HỘI VIÊN, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CUNG CẤP NỘI DUNG, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG, website 3QC.VN HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website 3QC.VN SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG HOẶC BỊ SAI SÓT, RẰNG CÁC NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC SITE NÀY, KỂ CẢ CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG website 3QC.VN HOẶC VỀ TÍNH ĐÚNG LÚC, TÍNH TRÌNH TỰ, TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ ỦY QUYỀN, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH HỮU DỤNG, TÍNH BẤT KHẢ XÂM PHẠM, TÍNH TIN CẬY, TÍNH SẴN SÀNG HOẶC TÍNH CHẮC CHẮN CỦA MOI NỘI DUNG, THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP QUA website 3QC.VN HOẶC MỌI SITE ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website 3QC,VN. Website 3QC.VN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “VỚI TƯ CÁCH LÀ”, “NẾU CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO THEO HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THƯƠNG MẠI HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, website 3QC.VN, ASIASOFT, CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY ĐƯƠNG NHIÊN THEO HOẶC NẢY SINH TỪ BẢN THỎA THUẬN NÀY, website 3QC.VN HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website 3QC.VN, VÌ LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, ỨNG XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CHO MỌI THIỆT HẠI GÂY BỞI HOẶC CHO LÀ GÂY BỞI MỌI THIẾU SÓT TRONG THỰC HIỆN, LỖI BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, SỰ ĐỘT BIẾN/HỎNG HÓC/NHIỄU ĐIỆN, VIỆC XÓA, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUT MÁY TÍNH, HỎNG ĐƯỜNG LIÊN LẠC, HỎNG THIẾT BỊ, LỖI PHẦN MỀM, VI PHẠM, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, HOẶC TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, THAY THẾ, HOẶC SỬ DỤNG CÁC BẢN GHI.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, ASIASOFT, CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỌI QUYẾT ĐỊNH ĐÃ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN VÌ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG website 3QC.VN HOẶC NỘI DUNG CHỨA ĐỰNG TRONG PHẠM VI MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOẶC TỪ website 3QC.VN. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI website 3QC.VN VÀ NỘI DUNG TRONG PHẠM VI CÁC SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website 3QC.VN CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC BỔ SUNG ĐỊNH KỲ VÀO NỘI DUNG TRONG ĐÂY, NHỮNG THAY ĐỔI NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG CÁC PHIÊN BẢN MỚI CỦA website 3QC.VN VÀ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC BAO HÀM TRONG BẢN THOẢ THUẬN NÀY. Website 3QC.VN VÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN CÓ THỂ CÓ NHỮNG CẢI TIẾN VÀ/HOẶC CÁC THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO.

BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG, WEBSITE 3QC.VN, ASIASOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI HÀNH VI NÓI XẤU, TẤN CÔNG, KHÔNG TRUNG THỰC HOẶC CẤC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP KHÁC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG BẤT KỲ. NẾU BẠN KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA website 3QC.VN, HOẶC VỚI GIAO KÈO TRUY CẬP CỦA website 3QC.VN, TOÀN BỘ HAY TỪNG PHẦN, THÌ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ THÔI KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE 3QC.VN NỮA.

8. BỒI THƯỜNG:

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website 3QC.VN, ASIASOFT, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website 3QC.VN hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website 3QC.VN, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website 3QC.VN.

9. CÁC VẤN ĐỀ THỎA THUẬN KHÁC:

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website 3QC.VN (ASIASOFT) và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website 3QC.VN có thể xét lại bản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website 3QC.VN. Bạn đồng ý xem xét lại bản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhật các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website 3QC.VN. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website 3QC.VN sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy. Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có căn cứ hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc website 3QC.VN không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được quản lý theo các luật của bang hay tỉnh sở tại của website 3QC.VN trừ phi có sự mâu thuãn các quy tắc của các luật, và bạn và 3QC.VN đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án tỉnh hay bang đó. Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịchvụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ website 3QC.VN đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của website 3QC.VN về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của website 3QC.VN đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.