Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 16-10-2018
Bảo trì định kỳ ngày 16-10-2018 16-10-2018
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 16-10-2018
Bảo trì định kỳ ngày 09-10-2018 09-10-2018
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 08-10-2018
Thông báo hệ thống nạp thẻ mới của Dzogame 05-10-2018
Nhận quà Top Level & Top Quân Đoàn 04-10-2018
Nhận quà hỗ trợ sau khi sát nhập server Long Phụng & Tiểu Kiề... 02-10-2018
Thông báo lịch Công Thành Chiến 02-10-2018
Xác nhận sự kiện TOP QUÂN ĐOÀN 02-10-2018
Xác nhận sự kiện TOP LEVEL 02-10-2018
Thông báo thời hạn sử dụng Gift Code mừng phiên bản mới 14 02-10-2018
Bảo trì định kỳ, sát nhập server Long Phụng - Tiểu Kiều 01-10-2018
Nhận quà sự kiện Bức Tốc Level 01-10-2018
Nhận quà IP Bonus tháng 9 01-10-2018
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 01-10-2018
Thông báo sát nhập server Long Phụng & Tiểu Kiều (Cập nhật) 28-09-2018
Nhận Quà Khuyến Mãi Tháng 9 28-09-2018
Giới thiệu Bí Kíp phiên bản 14 28-09-2018
Hướng dẫn nhiệm vụ Chuyển Chức 26-09-2018
Bảo trì định kỳ ngày 26-09-2018 26-09-2018
Nhận Quà Khuyến Mãi Tháng 9 25-09-2018
Thông báo cập nhật quà sự kiện TOP Level 25-09-2018
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 25-09-2018
Dời ngày bảo trì định kỳ 25-09-2018
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 24-09-2018
Nhận Quà Khuyến Mãi Tháng 9 20-09-2018
Nhận Quà MiniGame Offline mừng phiên bản 14 19-09-2018
Thông báo về việc khảm ngọc vật phẩm đấu giá 18-09-2018
Thông báo bảo trì thẻ nạp Gate 18-09-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...