Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 23-04-2019
Bảo trì định kỳ ngày 23-04-2019 22-04-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 22-04-2019
Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vòng Quay Tháng 4 18-04-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 16-04-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 16-04-2019
Bảo trì định kỳ ngày 16-04-2019 16-04-2019
Thông báo về việc hoán đổi Binh Sĩ bị lỗi 11-04-2019
Thông báo bảo trì đột xuất ngày 11-04-2019 cập nhật patch 14.0... 10-04-2019
Thông báo về sự kiện Nhất Tướng Công Thành 10-04-2019
Thông báo mở sự kiện TOP Refill 10-04-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 09-04-2019
Thông báo cập nhật sự kiện Tháng 4 09-04-2019
Bảo trì định kỳ ngày 09-04-2019 08-04-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 08-04-2019
Thông báo mở Vòng Quay Tháng 4 05-04-2019
Thông báo cập nhật sự kiện Đổi Hòm Bảo 04-04-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 04-04-2019
Bảo trì định kỳ ngày 02-04-2019 02-04-2019
Thông báo nhận quà Khuyến Mãi Combo Quà Tặng 2019 01-04-2019
Nhận quà sự kiện Bức Tốc Level 01-04-2019
Nhận Quà IP Bonus Tháng 3 01-04-2019
Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vòng Quay Tháng 3 29-03-2019
Thông báo bảo trì đột xuất ngày 28-03-2019 cập nhật patch 14.0... 28-03-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 27-03-2019
Bảo trì định kỳ ngày 26-03-2019 25-03-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 25-03-2019
Thông báo cập nhật Skill Ngoại Công & Nội Công Nâng Cấp 21-03-2019
Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vòng Quay Tháng 3 19-03-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 19-03-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...