Thông báo tổ chức giải đấu Liên Server 22-02-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 20-02-2019
Bảo trì định kỳ ngày 20-02-2019 20-02-2019
Thông báo cập nhật Skill Ngoại Công & Nội Công Nâng Cấp 19-02-2019
Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vòng Quay Tháng 2 18-02-2019
Reset Vòng Quay Tháng 2 18-02-2019
Dời ngày bảo trì định kỳ 18-02-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 18-02-2019
Thông báo mở Vòng Quay Tháng 2 15-02-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 13-02-2019
Bảo trì định kỳ ngày 12-02-2019 12-02-2019
Thông báo về sự kiện Điểm Binh tháng 2 (Cập nhật) 11-02-2019
Thông báo lịch nghỉ tết và trao quà sự kiện Tháng 2 01-02-2019
Thông báo cập nhật sự kiện Túi Ngoại Công & Nội Công 01-02-2019
Nhận Quà IP Bonus Tháng 1 01-02-2019
Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vòng Quay Tháng 1 01-02-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 01-02-2019
Nhận Quà giải đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XII 29-01-2019
Thông báo mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành tháng 2 29-01-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 29-01-2019
Nhận Quà giải đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XII 28-01-2019
Thông tin về vật phẩm mới phiên bản 14 28-01-2019
Thông báo bảo trì cập nhật patch 14.0.0.9 ngày 28-01-2019 25-01-2019
Nhận Quà giải đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XII 25-01-2019
Bảo trì đột xuất server Long Phụng ngày 25-01-2019 25-01-2019
Kết quả thi đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XII sau ngày 23-01-2019 24-01-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 22-01-2019
Bảo trì định kỳ ngày 22-01-2019 21-01-2019
Kết quả thi đấu Đệ Nhất Quân Đoàn lần XII sau ngày 20-01-2019 21-01-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 21-01-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...