Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 11-06-2019
Bảo trì định kỳ ngày 11-06-2019 10-06-2019
Thông báo về việc hoán đổi Binh Sĩ bị lỗi 10-06-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 10-06-2019
Thông báo mở Vòng Quay Tháng 6 07-06-2019
Thông báo về sự kiện Top Refill 04-06-2019
Thông báo quan trọng 04-06-2019
Bảo trì định kỳ ngày 04-06-2019 04-06-2019
Nhận Quà IP Bonus Tháng 5 03-06-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 28-05-2019
Bảo trì định kỳ ngày 28-05-2019 27-05-2019
Thông báo cập nhật Skill Ngoại Công & Nội Công Nâng Cấp 22-05-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 21-05-2019
Thông báo bảo trì đột xuất ngày 22-05-2019 cập nhật patch 14.0... 21-05-2019
Bảo trì định kỳ ngày 21-05-2019 21-05-2019
Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vòng Quay Tháng 5 17-05-2019
Hướng dẫn học tập kỹ năng cao cấp 16-05-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 14-05-2019
Bảo trì định kỳ ngày 14-05-2019 13-05-2019
Thông báo bảo trì đột xuất ngày 10-05-2019 cập nhật patch 14.0... 09-05-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 07-05-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 07-05-2019
Bảo trì định kỳ ngày 07-05-2019 07-05-2019
Nhận quà sự kiện Bức Tốc Level 02-05-2019
Nhận Quà IP Bonus Tháng 4 02-05-2019
Thông báo về sự kiện Top Refill 02-05-2019
Thông báo bảo trì định kỳ ngày 02-05-2019 cập nhật patch 14.0.... 02-05-2019
Mừng Ngày Giải Phóng Miền Nam Và Quốc Tế Lao Động 29-04-2019
Nhận Quà Đổi Hòm Bảo 29-04-2019
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành 23-04-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...